Ilma-vesilämpöpumput

Ilma-vesilämpöpumput

Ilma-vesilämpöpumppu ei vaadi porattavaa energiakaivoa. Ilma-vesilämpöpumppu soveltuu kiinteistöihin, joissa

  • energiakaivon poraaminen ei ole mahdollista
  • halutaan uudistaa nykyistä öljylämmitysjärjestelmää 
  • kokonaisenergian käyttö on yli 25.000 kWh vuodessa

Kun järjestelmä voidaan vielä liittää matalalämpöiseen lämmönjakojärjestelmään ja käyttövedentarve on kohtuullinen, on ilmalämpöpumppu soveltuva vaihtoehto.

Koska ilma-vesilämpöpumppu tuottaa vähiten energiaa silloin kun lämmitystarve on suurimmillaan, järjestelmä tarvitsee rinnalleen täydelle lämmitystarpeelle mitoitetun toisen lämmitysjärjestelmän. Yleensä varajärjestelmänä käytetään ilma-vesilämpöpumpun omia sähkövastuksia, varaavaa takkaa tai öljylämmitysjärjestelmää, joilla lämmitystarve katetaan kovimpien pakkasten aikana. Eteläisessä Suomessa on lämmityskauden aikana vähän päiviä, jolloin ilma-vesilämpöpumppu tarvitsee varajärjestelmää.