Öljykattilat

Öljykattilat

Kun talossa on toimiva öljylämmitysjärjestelmä, se voidaan uudistaa hybridijärjestelmäksi ja saavuttaa jopa kymmenien prosenttien energiansäästö. Hybridilämmityksessä öljykattila huolehtii taloudellisesti huippukauden lämmitystarpeesta. Erilliseen energiavaraajaan voidaan liittää uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä lämmönlähteitä, kuten

  • aurinkolämmitys
  • vesi-ilmalämpöpumppu  
  • maalämpö 

Pelkän öljykattilan vaihto uuteen ja lämmösäädön päivittäminen säästää energiankäyttöä jopa 30 prosenttia.

Nykyaikainen öljykattila on kehitetty niin, että sen hyötysuhde on mahdollisimman suuri ja päästöt niin pienet kuin mahdollista. Tekniikan kehittyminen ja vähärikkisen polttoöljyn käyttö ovat mahdollistaneet sen, että öljylämmityksen typen oksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt ovat moneen muuhun lämmitysenergiamuotoon verrattuna vähäiset. Lämmitysöljyn sisältämä bioöljyosuus vähentää entisestään hiilidioksidipäästöjä. Polttoöljyn energiasta saadaan nykyaikaisilla öljylämmityslaitteilla hyödynnettyä jopa 95 %.